Hodinky podle barvy

                                   

                                  

Filtrování

Značky

Obchodní podmínky

Obecná ustanovení:Nákup v internetovém obchodě purpledogs.eu mohou provádět fyzické a právnické osoby bez omezení, za předpokladu, že se budou řídit těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Zasláním objednávky na zboží dává zákazník souhlas s těmito podmínkami. 

 • Prodávající: Milan Nemčík, se sídlem Urxova 4, 080 05 Prešov, Slovensko; IČO: 44177127, DIČ: 1079718882. Adresa pro ČR: ;
 • Kupující: FO alebo PO, která svou objednávkou vstoupila do obchodního vztahu s prodávajícím.
 • Zboží: produkty, které se nacházejí v nabídce internetového obchodu purpledogs.eu

 1) Objednávání zboží:

 

Zboží se objednáva korektním vyplněním objednávky a jejím následným potvrzením na internetovém obchodě. Po odeslání objednávky obdrží každý zákazník nejpozději do 2 pracovních dnů potvrzení o zaevidování objednávky. Po potvrzení objednávky vznikne obchodní vztah mezi kupujícím a prodávajícím. Kupující se tím zavazuje za objednané a dodané zboží zaplatit celou kupní cenu, včetně přepravních nákladů, podle platných obchodních podmínek. Kupující potvrzením objednávky potvrzuje pravdivost a správnost údajů. Zrušení objednávky ze strany kupujícího je možné nejpozději následující den po podání objednávky do 9:00 hod.. e-mailovou zprávou. V případě, že kupující objednávku nezruší v tomto termínu a odeslanou zásilku nepřebere, bude prodávající postupovat podle bodu "Nepřevzetí zboží" těchto Všeobecných obchodních podmínek. 

Každá objednávka musí obsahovat:

 • a) Jméno a příjmení kupujícího,
 • b) Telefonické číslo nebo e-mail,
 • c) Objednací kód zboží nebo přesný název zboží,
 • d) Počet kusů z každé položky zboží.

 

 


2) Platební podmínky:

 

Kupující může provést platbu za zboží převodem na účet nebo poštovní dobírkou.
V každé zásilce s objednaným zbožím bude přiložena faktura (daňový doklad). Fakturované bude objednané zboží a přepravní náklady. Platné ceny zboží jsou uvedeny u jednotlivých položek a platí výhradně pro nákup v internetovém obchodě purpledogs.eu. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen zboží. Prodávající garantuje dodání zboží za cenu, která byla uvedena v internetovém obchodě v době objednání zboží.

 


3) Dodací podmínky:

 


Objednané zboží bude odesláno kupujícímu zvoleným způsobem (poštou). Zboží bude odesláno kupujícímu nejpozději do 7 dní od potvrzení objednávky, resp. připsání platby na bankovní účet. V případě, že při vybraném zboží je uvedena delší dodací lhůta, zboží bude dodáno podle tohoto termínu, maximálně do 6 týdnů. Kupující bude informován o přesných dodacích lhůtách i při potvrzení objednávky.

Prodávající si účtuje pouze za poskytnutí dodatečných služeb spojených s dopravou a to:

55 Kč (převod na účet), resp. 90 Kč (poštovní dobírka)


 •  


  4) Vrácení zboží:


  Zakoupené zboží je možné vrátit bez udání důvodu do 30 dnů od převzetí zboží. Zboží musí být nepoškozené, v původním nepoškozeném obalu, s kompletním příslušenstvím, případně i návodem. Přepravní náklady na zaslání zboží zpět kupujícím se nezapočítávají do vrácené částky. Nejpozději do 14 dnů bude částka za vrácené zboží odeslána kupujícímu, na jeho bankovní účet.

   


  5) Nepřevzetí zboží:  V případě nepřevzetí zboží kupujícím, který byl odeslán kupujícímu formou dobírky Slovensku poštou, as, nebo Češkou poštou, nebude toto zboží opětovně zasláno kupujícímu. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním ve výši 300 kč za vzniklé náklady z nepřevzetí a ušlého zisku. Tuto úhradu kupující uhradí buď bankovním převodem nebo poštovní poukázkou typu U na bankovní účet. K této sankci bude kupujícímu vystavena řádná faktura, která bude splatná nejpozději do 15 dnů od vystavení.

   


   

  6) Reklamační podmínky:


  Záruční doba na zboží je 24 měsíců ode dne zakoupení. Reklamovat může pouze zboží zakoupené u prodávajícího. V případě poruchy, závady, chyby nebo sebepoškození zboží, vyplňte prosím náš reklamační formulář.


  Vyřešení reklamace v záruční době je bezplatné. Pokud však bude reklamace neoprávněná, prodávající bude kupujícímu účtovat poplatek za neoprávněnou reklamaci ve výši 250 kč a přepravní náklady spojené s vrácením reklamovaného zboží kupujícímu. Reklamace je vyřešena do 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží prodávajícím. Prodávající si vyhrazuje právo prodloužit dobu na vyřešení reklamace u zboží, které je nutné zaslat na opravu výrobci. Doba se prodlužuje o dobu nezbytnou pro přepravu a opravu u výrobce. Záruční doba na zboží zaniká v případech, že k chybě došlo nesprávným zacházením s výrobkem, mechanickým poškozením, provozem v nevhodných podmínkách nebo neoprávněným zásahem do výrobku. Ze záruky jsou také vyjmuty vady výrobku způsobené živelnou pohromou.


  Reklamace se nevztahují na:

   >
  • 1) opotřebení způsobené běžným používáním
  • 2) poškození strojku vodou,
  • 3) vady vyvolané neodborným zásahem.  Doporučení:

  Hodinky chraňte před pádem, prudkým nárazem, otřesy, náhlými změnami teplot, chemickými vlivy, magnetickým pólem a úninkami vody, v záruční lhůtě neotvírejte pouzdro hodinek a strojek chraňte před neodbornými zásahy!

  7) Ochrana osobních údajů:

  Prodávající se zavazuje, že získané údaje poskytnuté kupujícím při objednávání, budou sloužit výhradně pro potřeby prodávajícího.

   

  


česká verze

Poštovné a doprava
Platba převodemPlatba na dobírku
Poštovné55 kč90 kč
Odesílámedo 7 dnůdo 7 dnů
Doba doručenícca. 10 dnůcca. 10 dnů
Nájdete nás na Facebooku

Aktuální novinky (Newsletter)