Hodinky podľa farby

                                  

                                  

Filtrovanie

Značky

Obchodné podmienky

OBSAH:

 

Všeobecné ustanovenia

Nákup v internetovom obchode purpledogs.eu môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Zaslaním objednávky na tovar dáva zákazník súhlas s týmito podmienkami.

Vymedzenie pojmov:

   • Predávajúci: Milan Nemčík, so sídlom Urxova 4, 080 05 Prešov, Slovensko; IČO: 44177127, DIČ: 1079718882.
   • Kupujúci: Fyzická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
   • Tovar: produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu na adrese www.purpledogs.eu

 

1) Objednávanie tovaru

Tovar sa objednáva korektným vyplnením objednávky a jej následným potvrdením na internetovom obchode. Po odoslaní objednávky dostane každý zákazník najneskôr do 24 hodín potvrdenie o zaevidovaní objednávky. Po potvrdení objednávky vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok. Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov. Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho je možné najneskôr nasledujúci deň po podaní objednávky do 9:00 hod. e-mailovou správou. V prípade, že kupujúci objednávku nezruší v tomto termíne a odoslanú zásielku nepreberie, bude predávajúci postupovať podľa bodu "Neprevzatie tovaru" týchto Všeobecných obchodných podmienok.

Každá objednávka musí obsahovať:

   • a) Meno, priezvisko a adresu kupujúceho,
   • b) Telefonické číslo alebo e-mail,
   • c) Objednávací kód tovaru alebo presný názov tovaru,
   • d) Počet kusov z každej položky tovaru,
   • e) Spôsob prepravy a prevzatia tovaru.

 

2) Platobné podmienky:

Kupujúci môže vykonať platbu za tovar bankovým prevodom alebo dobierkou.

V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad). Faktúrované budú objednaný tovar a prepravné náklady. Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode purpledogs.eu. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru. Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.

3) Dodacie podmienky:

Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (poštou). Tovar bude odoslaný kupujúcemu do 24 hodín od potvrdenia prijatia platby na bankový účet, resp. do 48 hodín od objednania tovaru na dobierku. V prípade, že pri vybranom tovare je uvedená dlhšia dodacia lehota, resp. ak je uvedené, že tovar je na objednávku, bude tento tovar dodaný podľa tohto termínu, maximálne však do 6 týždnov. Kupujúci bude oboznámený o presných dodacích lehotách aj pri potvrdení objednávky. Predávajúci si účtuje za náklady spojené s prepravou 1,50 €, resp. dodatočné náklady na dobierku 1,30 € (spolu za dobierku 2,90 €).

4) Vrátenie tovaru:

Zakúpený tovar je možné vrátiť bez udania dôvodu do 30 dní od prevzatia tovaru. Tovar musí byť nepoškodený, v pôvodnom nepoškodenom obale, s kompletným príslušenstvom, prípadne i návodom. Prepravné náklady na zaslanie tovaru spät kupujúcim sa nezapočítavajú do vrátenej čiastky. Vrátenie tovaru sa najprv musí ohlásiť - e-mailom, tel. alebo inak. Najneskôr do 14 dní bude suma za vrátený tovar odoslaná kupujúcemu, na jeho bankový účet.

5) Neprevzatie tovaru:

V prípade neprevzatia tovaru kupujúcim, ktorý bol odoslaný kupujúcemu Slovenskou poštou, a.s., bude tento tovar vrátený späť. Kupujúci si nemôže nárokovať jeho opätovné odoslanie ani vrátenie zaplatenej kúpnej sumy.

6) Reklamačné podmienky:

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa jeho zakúpenia, resp. dátumu vystavenia faktúry. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho. V prípade poruchy, závady, chyby alebo samopoškodenia tovaru, prosím vyplňte náš reklamačný formulár.

 

Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Pokiaľ však bude reklamácia neoprávnená, predávajúci bude kupujúcemu účtovať poplatok za neoprávnenú reklamáciu vo výške 10 EUR a prepravné náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru kupujúcemu. Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je nutné zaslať na opravu výrobcovi. Doba sa predlžuje o dobu nevyhnutnú na prepravu a opravu u výrobcu. Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, ak k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

Reklamácie sa nevzťahujú na:

 • 1) opotrebovanie bežným nosením,
 • 2) poškodenie strojčeka vodou (pokiaľ nemajú minimálnu vodeodolnosť 5 ATM)
 • 3) vady vyvolané neodborným zásahom

 

Odporúčanie:

Hodinky chráňte pred pádom, prudkým nárazom, otrasmi, náhlymi zmenami teplôt, chemickými vplyvmi, magnetickým pólom a účinkami vody; v záručnej lehote neotvárajte púzdro hodiniek a strojček chráňte pred neodbornými zásahmi!

7) Ochrana osobných údajov

Predávajúci sa zaväzuje, že získané údaje poskytnuté kupujúcim pri objednávaní budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho. Predávajúci tieto informácie neposkytne tretím osobám, ani iným subjektom.


česká verze

Poštovné a doprava
Platba prevodomPlatba na dobierku
Poštovné1,5 €2,9 €
Odosielamepo prijatí platbydo 48 hodín
Doba doručeniacca. 4 dnicca. 3 dni
Nájdete nás na Facebooku

Aktuálne novinky (Newsletter)